Is de btw op de aankoop van streekproducten aftrekbaar?

Wanneer ondernemingen streekproducten of streekmanden aankopen om als relatiegeschenk te geven of om hun personeel te verrassen met een geschenk, kan de btw op deze streekproducten in een aantal gevallen afgetrokken worden. Het is in functie van het doel waarvoor het streekproduct wordt aangekocht.


Streekproducten als relatiegeschenk

Kleine relatiegeschenken zijn attenties zoals een fles schuimwijn, pralines, koekjes,een streekmand,... waar meestal geen vermelding van de naam of het logo van de onderneming op vermeld staat.

Wanneer u streekproducten geeft aan klanten of andere relaties, bijvoorbeeld als eindejaarsgeschenk, is de waarde van het geschenk doorslaggevend om te bepalen of de btw op de aankoop aftrekbaar is. Wanneer het geschenk meer dan 50 EUR (excl. btw) kost, dan is de btw op de aankoop niet aftrekbaar. Kost het minder, dan is de btw volledig recupereerbaar. Voor een streekmand, mag de prijs van de streekmand, die als geschenk wordt gegeven, in zijn geheel niet meer dan 50 EUR (excl. btw) bedragen.

Indien eenzelfde persoon meerdere geschenken ontvangt, moet de gezamenlijke waarde van de geschenken worden bekeken om de grens van 50 EUR te bepalen.

Opgelet, de btw op geestrijke dranken (+ 22°) is nooit aftrekbaar, ook al is de waarde minder dan 50 EUR. Bier, schuimwijn of aperitieven worden hier niet bedoeld, waardoor de aankoop hiervan wel voor btw-aftrek in aanmerking komt.


Streekproducten als geschenk voor het personeel

Wanneer u naar aanleiding van een bijzondere gelegenheid (Sinterklaas, Nieuwjaar, verjaardag, bedrijfsjubileum ...) streekproducten geeft aan de personeelsleden, wordt dit beschouwd als een sociaal voordeel wanneer ze aan al uw werknemers worden geschonken zonder onderscheid. De btw op de aankoop is dan aftrekbaar wanneer de aankoopprijs niet meer dan 35 EUR (excl. btw) bedraagt.


Streekproducten bij recepties en evenementen

"Kosten van onthaal" zijn kosten die gemaakt zijn om ontspanning en vermaak aan uw gasten aan te bieden. De btw hierop is niet aftrekbaar. Als u bijvoorbeeld naar aanleiding van de opening van een nieuw gebouw een artiest uitnodigt om te komen optreden, dan is de btw niet aftrekbaar wanneer dit evenement een hoog entertainmentgehalte heeft zonder dat hierbij uw producten of diensten worden gepromoot. Wanneer u echter een evenement organiseert met als hoofdbedoeling de producten of diensten van uw onderneming te bevorderen, dan zijn dit "publiciteitskosten" en geen "kosten van onthaal", met als gevolg dat de btw van de kosten wel aftrekbaar is.

Stel dat u een receptie organiseert naar aanleiding van de opening van een nieuwe zaak en tijdens het grootste deel van de receptie een toespraak wordt gehouden waarbij de kwaliteit van uw producten of diensten wordt uiteengezet en gepromoot, dan zijn de kosten die gemaakt zijn voor dit evenement dus "publiciteitskosten" en geen "kosten van onthaal". Daaruit volgt dat de btw aftrekbaar is. De kosten worden gemaakt om de productie en de verkoop te bevorderen.

Ook de kosten voor wat betreft de catering zijn aftrekbaar wanneer ze worden gemaakt in het kader van een publicitair evenement. De btw administratie aanvaardt dat horecakosten ook kosten van publiciteit kunnen zijn, wanneer deze kosten kaderen in een evenement dat als doel heeft potentiële kopers in te lichten over een product. De btw op sterke drank is nooit aftrekbaar.